Global uppvärmning – forskningen, medvetandehöjningen och politiken