Informationssamhället och fördjupningen av demokratin