Novischföredrag: ”Sociala medier i praktiken – yttrandefrihet och konsumentmakt” med Johan Folin