Jytte Guteland, förbundsordförande SSU, och Maria Ferm, språkrör Grön Ungdom. Foto: Christoffer Tööj

AF-borgen hade intagits av de rödgrönas ungdomsförbundens representanter en snötäckt kväll i januari och stämningen var förväntansfull. Omkring 50 personer hade tagit sig till LUPEFs rödgröna alternativ till vårterminens debatt ”Sveriges framtid ur ett blått perspektiv”. På det stora hela var det en värdig kväll utan alltför hårda kängor och spydigheter och med en rent allmänt snäll stämning, bland åhörare såväl som ordförandena. De rödgröna valde att koncentrera sig mest på sina egna åsikter, men med detta inte sagt att debatten var tandlös, vid vissa tillfällen blev det riktigt bitskt.

De som lyckades anlända till Lund var SSU:s förbundsordförande Jytte Guteland och det unga miljöpartiets språkrör Maria Ferm. Tyvärr kunde inte Ung vänsters vice ordförande Elisabeth Biström medverka då hennes tåg var kraftigt försenat.

Guteland inledde det hela genom att tala varmt och engagerat om Lund och om studentlivets möjligheter att aktivera sig politiskt samt även om Sverige i stort sett som möjligheternas land där ens egna valfaktiskt kan leda någonstans men där man även har en säkerhet som gör att man vågar förverkliga sig själv, vilket är en grundläggande nödvändighet. Men även fast mycket är bra med Sverige så ledde den positiva inledningen till den allt vanligare och mörkare beskrivningen av dagens ungdomsarbetslöshet, som är runt 25 %, och tonen ändrades från den inledande insiktsfulla till att bli alltmer fokuserad på hur man skall överkomma de nutida hindrena och bekämpa ungdomsarbetslösheten, för detta är ett problem som inte kan ignoreras. Och för att klara detta ansåg Guteland att det gäller att skapa framtidsjobb och det är bara möjligt om politiken prioriter rätt saker.

Maria Ferm, miljöpartiets unga språkrör, lyfte med avslappnad ton fram en annorlunda samhällsbild. En samhällsbild som rör sig i fel riktning där människor och jordklotet negligeras för ekonomisk vinning och hon hävdar att det som gör miljöpartiet speciellt är att de tänker på fler faktorer och att de anser att människorna bara är en del av eko-systemet snarare än en central gestalt och att vi därför bör leva på avkastning och inte exploatering. Samtidigt vill det unga miljöpartiet i en värld med misär och ökat våld lyfta fram social rättvisa, människors lika värde och mindre klyftor, och även rent generellt att statens betydelse minskar medan människors makt ökar.

Guteland hävdade att dagens ungdomar födda på 90-talet inte engagerade sig i samma utsträckning som på 40-talet men antingen måste hon ha syftat på rena medlemslistor inom partier eller gjort något syftningsfel, för dagens forum att uttrycka sig är ju markant annorlunda än förr, och det är allmänt känt att hämtande av kaffe på partikontoret i mången år inte är enda möjligheten för en politiskt aktiv karriär. Dock ska det väl påpekas att hennes huvudpoäng var att pressa på att ungas perspektiv behövs även inom den traditionella politiken.

Sedan var det dags för frågestund. En av de första frågorna handlade om hur jobb skall skapas och om LAS skall rivas upp ifall de hamnar i regeringsposition. Guteland gick på den klassiska frasen att stimulera i lågkonjekturer och vice versa då det behövs ”vitamintillskott”, en fras som för övrigt var mäkta populär. Sedan drog hon ett fiktivt exempel om Olle som blivit arbetslös och på grund av detta inte kunde renovera hemmet vilket ledde till att elreparatören Sven inte kopplades in och så vidare i en långrandig och dystopisk dominoeffekt, vilket i det stora hela säkerligen kan stämma på något plan men känns alldeles för överdrivet för att undertecknad inte skall göra något annat än att himla med ögonen. Guteland tog även upp vikten av unga välfärdsjobb samt subventioner till arbetsgivare som nyanställer ungdomar, då de som redan har anställda ungdomar inte gör någonting aktivt. Angående LAS så var SSU likgiltiga eftersom de 2,5 % av befolkningen som berörs inte är högprioriterade.

Maria Ferm höll med i det mesta men hon stödde inte försämringen av LAS och sade även att ungdomar skall göra någonting vettigt om de skall arbeta. Därför är det viktigt att arbetslivet implementeras i utbildningsväsendet.

Sedan kom en fråga om varför västvärlden, som nämnts tidigare under debatten, ansågs suga ut den globala södern. Ferm svarade att det var för att mycket ung och äldre arbetskraft där utnyttjas orättfärdigt och även för att konsumtionen av vissa varor skapar negativa effekter. Hon ansåg att man borde satsa på rättvis handel och bättre bistånd. Guteland backade upp genom att säga ganska kort och koncist att handelsvillkor kan leda till handelshinder, som fallet med EU:s subventionerade jordbruk som hindrar fattiga jordbrukare från att kunna komma in på den europeiska marknaden. Någon frågade vad som var så fel med jordbrukssubventionen och Guteland replikerade att det är skillnad när en enskild stat gör protektionistiska åtaganden, men när så här många länder gör detta samtidigt blir det snedställt direkt.

LUPEFs ordförande Ellen Bohlin. foto: Christoffer Tööj

Sedan var de dags för de frågor som skapade ordentligt med känslor hos de två ungdomsledarna. En fråga kom nämligen om hur trovärdig framtidens infrastruktur är ur ett grönt perspektiv med tanke på den nya Stockholmsleden som kommer öka bilismen. I svaren kallade bilismens fortsatta frammarsch upprepade gånger för ”sjukt” och bilen fick ta smäll efter smäll. Guteland ställde sig skeptisk till att moderna bilars minskade utsläpp verkligen minskar den totala bilismens utsläpp eftersom familjer tvingas åka mer, vilket inte är så värst klimatsmart. Hon anser att hela ekonomin ligger bakom bilismens betydelse eftersom de stora matbutikerna ligger utanför städerna och att allting som byggs planeras för bilande. Gutelands vision är istället en kollektiv framfart. Bilen är människofientlig.

De rappa och upprörda monologerna innefattade även bland annat att sjukvårdsstationer sänder ut pressmeddelanden om att de har en drive-in-funktion – ännu mer bilism, poängterade Guteland upprört.

Maria Ferm fortsatte på samma spår och i nästan samma upprörda stil. Ferm anser att bilismen kännetecknar ett sjukt beteende i en sjuk värld och att bilen var förra århundradets fordon; detta århundrade bör flygbränsle beskattas, kollektivtrafiken förbättras och höghastighetståg införas. Ferm vill även ha koldioxidskatt samt förflytta pengar från söderfart Stockholm till andra infrastrukturprojekt i landet. Guteland hoppade in i diskussionen igen för att påpeka att vi inte skall sluta åka bil, bara sluta att åka mer och mer bil.

Sedan påpekade någon undrande till vilket pris inkomstklyftor skall minimeras? Guteland fortsatte och sa att de är optimistiska för en bättre fördelning även fast det har blivit norm att unga skall ha de svårt. Ett misslyckande behöver inte betyda att man skall misslyckas igen med att minska klyftor i samhället.

Ferm tog nu sats och förklarade ”enkelt”: söderfart satsar på bebyggelse för rika, kollektivtrafik satsar på fattigare och mindre orter. Rent allmänt är det väldigt lätt att fokusera på arbete men glömma alla andra faktorer. För jobb är status. Har man inget jobb anses det nästan som att man har mindre värde, vilket absolut inte stämmer – oavsett vad för jobb en människa har så är denne värdefull. Människor i dagens samhälle skall inte behöva frukta arbetslöshet. Vidare hävdade Ferm att det talas om integrationsproblem istället för fattigdomsproblem och bostadsproblem. Underklassen har blivit etnificierad men alla tjänar på att hjälpa nytillkomna människor i Sverige och de är även nödvändiga för utvecklingen, fortsatte det unga språkröret.

En av de sista frågorna rörde friskolors vara eller icke vara och om detta skapar segregation mellan elever. Guteland tycker att skillnaden i pedagogik och kvalitet mellan de olika friskolorna och de kommunala skolorna gör friskolorna för instabila och otillräckliga. Men hon beskyllde inte friskolorna för att ha bristande kunskap utan det är skolsystemets fel som inte ställer bättre eller annorlunda utformade kvalitetskrav. Det största problemet är dock att både friskolor och kommunala skolor slåss om samma elever vilket leder till en överetablering av skolor inom städer vilket leder till att skolor måste stängas ner, oftast de med många invandrarbarn. Detta om friskolor och var elever skall gå och varför var mycket medryckande även fast Guteland hyste en något överdriven negativ bild av friskolorna.

Ferm ansåg att det självfallet skall vara krav både på friskolorna och de kommunala skolorna men anser generellt att de är relativt likställda sett till för- och nackdelar. En farhåga hon har är dock att friskolor skall etableras som någon slags rikemansskola.

Generellt sett höll debatten en informativ och förtydligande nivå, i alla fall om man lägger ihop Ferms sanasade nivå med Guteland i längden faktiskt löjeväckande åberopande av överdrivna skräckscenarior med fiktiva/verkliga exempel. Förutom att Ferm var något kyligare så gjorde båda väl ifrån sig trots att invandringsfrågan, skolfrågan och bildebatten rörde upp känslorna. Som åhörare fick man reda på att det faktiskt är tydliga skillnader inom vissa ämnen mellan moderparti och ungdomsparti och de båda berättade om reformer de försökte skapa i sitt moderparti. De var en trevlig afton utan alltför många överraskningar eller otäcka slag under bältet.

av Daniel Tell