Rapport från utbildingsutskottet – en hektisk onsdag