VALVAKA 2010: Anders Sigrell om retoriken i valrörelsen