Intervju med Anders Danielsson, SÄPO:s generaldirektör