Från diktatur till demokrati – är sociala medier lösningen?