Rätt hjälp kräver förståelse – Somaliska pirater, varför finns de?