Den 9 juli i år är det tänkt att Sydsudan skall bli ett självständigt land.  Vid valet i januari röstade nästan 99 % av Sydsudanerna för en självständighet från Sudan. De senaste dagarna har dock Sudanesiska armésoldaters intåg i den omstridda regionen Abyei orsakat oro inför delningen.

Abyei-regionen är ett omtvistat område, då den är rik på oljefält, har varit en genomfart för nomader och länge varit en smältdegel av etniska och religiösa grupper. Enligt ett fredsavtal från 2005 var det tänkt att regionen skulle hålla en omröstning kring vilken del av Sudan de skulle tillhöra. Efter problem kring vilka som var röstberättigade beslöt valmyndigheterna att skjuta upp valet. Under tiden har Abyei styrts av en koalition av nord- och sydsudaneser kallad Joint Intregrated Units, där den verkställande makten innehafts av sydsudaner.

Efter en luftattack av sudanesiska styrkor fredagen den 21 maj, gjorde marktrupperna en fullskalig invasion in i Abyei Stad under lördagen. Sydsudans blivande informationsminister Barnaba Marial kallade invasionen en krigsförklaring och meddelade att de skulle svara med självförsvar om så behövdes. Å andra sidan hävdade Sudans regering att invasionen var ett svar för de senaste gerillaattackerna mot sudanesiska styrkor. Diplomater i området har varit bestämda med att detta är en tvåsidig konflikt och att sydsudanesiska gerillagrupper har provocerat fram den nordliga attacken genom otaliga bakhåll den senaste månaden.

Tiotusentals invånare från Abeyi har flytt staden de senaste dagarna, flyttströmmarna eskalerade när stridsvagnar rullade in i staden under lördagen.  FN-delegater meddelade ett de fredsamtal som initierats av FN har ignorerats av den sudanesiska regeringen. Samtidigt menade FN-delegaterna att det finns en känsla av att konflikten snabbt kan trappas upp och att regeringen i Khartoum, Sudans huvudstad, gör ett försök att sabotera chanserna för en fredfull självständighet och att konflikten i Darfur återigen skulle kunna blåsas upp.

BBC:s sudanesiska korrespondent, James Copnall menade att händelsen var en maktuppvisning av Sudans militära styrkeförhållande och nyckelfrågan var om Khartoum-regeringen nu uppfyllt sitt mål eller om det var början på ett större militärt anfall. Samtidigt menade han att regering i Sydsudan måste känna en viss nervositet, då några av landets mest värdefulla oljetillgångar finns söder om Abyei.

FN:s säkerhetsråd utfärdade under söndagen ett uttalande där de uppmanade de sudanesiska styrkorna att omedelbart dra sig tillbaka från Abyei och dess närområden samtidigt som de fördömde våldet från de sydsudanesiska gerillastyrkorna.

Av: Martin Pehrsson