Varför tog det så lång tid innan Bildt hamnade under luppen?