Hur förkastliga är de förenade förorenarnas förhandlingar?