VÄRLDENS LÄNDER vs. KLIMATET – gisslandramat i klimatförhandlingarna