Storleken har betydelse – Skatter och sjukförsäkringssystem i ett skuldsatt USA