Post-Durban: klimatförhandlingarna får inte överges men behöver ecocide-hjälp