Förenklad världsbild ger enkla svar på svåra frågor