Militära underrättelsetjänsten på apolitiskt besök