”Det är ett av problemen med nolltoleransen, den har ett slags utopiskt anspråk”