Lucka 1: Storleken har betydelse II – en uppdatering av ”Skatter och sjukförsäkringssystem i ett skuldsatt USA”