Lucka 8: Predispositioner, genetik och konsekvenserna av att känna sig själv