Bo Thorén – Katalysatorn bakom Fossil Free Sweden som ska få våra universitet att divestera