Bo Thorén – katalysatorn bakom Fossil Free Sweden som ska få våra universitet att divestera