När det naturliga blir onaturligt och enkelheten så svår