En Jantes försvarstal eller Att slåss mot sin inre sosse