Den klimatvänliga marknadsekonomin?

Bild: Helena Rydberg