“Klimatfrågan handlar om politiska och sociala vägval”

Shimeng Zhou, 25 år från Stockholm, en av två ungomsdelegater i den svenska regeringsdelegationen