Den brasilianska vänstern står upp för demokratin

Foto: Ninja Midia