Duterte’s Hobbesian vision

Bild: Chris Tolworthy//Flickr