Lupefare i världen: Två Lupefare, två erfarenheter – en kontinent