Att förbjuda eller icke förbjuda – vad är svaret i kampen mot extremismen?