Till förmån för Musikhjälpen ‒ studentengagemang i Lund del 3