Traditionella samhällen är för den normenliga kroppen