“You wouldn’t steal a car. You wouldn’t steal a purse. You wouldn’t steal a movie. Downloading pirated films is stealing. Stealing is against the law”.

Ni minns säkert denna varning som inledde många filmer under början av 2000-talet. Trots den klanderfria logiska härledningen kan jag med säkerhet säga att många av oss såg den i början av en film färsk från piratpressen. Har varningen en grund att stå på? Är vi som eluderar betalning online hycklare och dåliga människor?

Liknelsen mellan att stölden av en fysisk vara och att konsumera vanligtvis kostnadsbelagt internetinnehåll gratis är en uttjatad intuitionspump. Begreppet intuitionspump myntades av filosofen Daniel Dennett och syftar till att beskriva ett tankeexperiment som är formulerat på ett särskilt sätt för att “pumpa fram” ett intuitivt uppenbart svar. Ett svar som inte nödvändigtvis överensstämmer med sanningen. Realiteten är den att internetvärlden är förskjuten från den verkliga och lika så är ramarna inom vilka regler om moral skapas. Jag tänker inte hävda att det bör vara så, men jag tänker hävda att det är så.

Likt piratkopiering är adblock en metod för att undvika betalning, fast snarare än en kostnad i kronor slipper jag betala med min uppmärksamhet. Att annonsblockerare i form av ett plugin till en webbläsare, en VPN eller liknande, är vanliga bland internauter råder det inget tvivel om. Resultaten från en kort och anekdotisk undersökning bland Panoramas redaktion speglar den fastställning som de flesta internetkällor framför: Merparten av de som känner till annonsblockerare och vet hur man går igenom installationsprocessen är trogna användare av tjänsten. Personligen har jag sedan begynnelsen av min internetkarriär skonats från kåta singlar i mitt närområde, enkla viktminskningstips och metoder för att snabbt tjäna pengar – allt tack vare adblock.

Diskussionen kring piratkopiering och annonsblockerare behandlar huruvida det är försvarbart att kringgå betalning online. Konstaterandet att andra regler gäller online än offline är inte menat att tolkas juridiskt utan som en reflektion av rådande normer och kanske framför allt vad dessa normer inte tillåter. Kontrasten mellan dessa går att hitta nästan överallt. Man behöver bara se till kommentarsfältet under senaste nyhetsartikeln för att konstatera att vilket beteende som är accepterat, skiljer sig starkt från offlinevärlden. Den klassiska tolkningen av moraliskt agerande säger att en handling eller ett beteende kan tolkas som moraliskt om det följer de etiska normerna.

Om den förskjutning mellan online- och offlinenormer som råder är spiken så kan definitionen av moraliskt agerande agera hammare i fastslåendet att internetmoralen skiljer sig från den traditionella. Ser man frågan ur denna synvinkel blir det enkelt att försvara det moraliska värdet i användandet av adblock. Poängen kan ironiskt nog härledas ur den varning som avser att fördöma beteendet. Du skulle inte sno en bil, en handväska eller en film, men du skulle använda en annonsblockerare. Det är däremot uppenbart så att min glädje av att slippa se annonser går ut över de företag och personer vars internetbaserade tjänster vilar på intäkter från annonser. Därför vill jag göra en uppmaning. Använd adblock för att slippa se reklam du inte vill se, men använd också adblocks whitelist-funktion som ett verktyg för att belöna de kreatörer, företag eller kanaler vars verksamhet du vill belöna.

Panorama är en politiskt och religiöst obunden studenttidning och de eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Oscar Lundberg
Kategorier: Krönikor