Varför är kvinnlig könsstympning inte skäl nog för att få asyl?