“Democrats Fall in Love, Republicans Fall in Line” – med undantag för 2020?