Elefanten i rummet under Skyttedals medverkan i Utrikesbyrån