Ett litet steg för mänskligheten, ett stort steg för Donald Trump