Att skilja på verk och person: Hur vet man vem man är om det inte går att uttrycka?