Bild: Kelly Sikkema/unsplash

Det är sällan jag blir arg, i grunden är jag nog helt enkelt oilsket lagd. Men om det är något som för mig bort från mitt lugna normaltillstånd så är det när folks lathet går ut över andra. Praktexemplet är personer som inte tar tillbaka kundvagnarna till kundvagnsskjulen, eller folk som inte tar med sina popcornkartonger ut från biosalongen för att ”det finns folk som jobbar med att ta undan dem”. Vad fan är det för attityd? Obegripligt empatilöst.

För ett par veckor sedan har denna typ av ilska verkligen fått komma fram. För då kom IPCC ut med den sista delen av deras sjuårsrapport, en nyhet som lyst med sin frånvaro från så gott som alla nyhetskanaler. Man måste mer eller mindre redan på förhand veta vad man letar efter för att ha en chans att hitta artiklarna om ämnet. Vilket självklart är frustrerande, men kanske inte jättekonstigt, då de allra flesta verkligen avskyr att läsa om klimatet. Det hjälper inte heller att det är i princip omöjligt att hitta en ärligt intressant text om ämnet, de är som regel imponerande torra. Till och med jag som är genuint intresserad (och dessutom skriver en text om ämnet) tycker att det är något man bara borde utsätta sig för några gånger per år. Jag kan inte annat än tycka synd om alla forskare som måste jobba med detta ämne och sedan, när deras rapporter väl är klara, tvingas handskas med politiker som undantagslöst gör sitt bästa för att tona ned språket i rapporterna till största möjliga mån. Stackars människor.

Så nu är tiden äntligen kommen för dig att bocka av årets uppdatering om klimatet. För att rycka bort plåstret så kommer IPCC:s senaste rapport här presenterad som bullet-points:

·      2025 måste världens årliga utsläpp ha nått sin topp och år 2030 måste de ha halverats, jämfört med dagens nivåer

·      Fossila bränslen måste fasas ut på direkten. Om dagens planerade kol- olje- och gasprojekt utförs kommer 1,5°C-målet vara ouppnåeligt, så en tidigare nedstängning av projekt krävs

·      Investeringar i olika former av klimatprojekt behöver öka sexfaldigt

·      Alla sektorer i globala ekonomin måste drastiskt och fort ändras

·      Om vi enbart följer politiken som implementerats 2020, alltså inte fattar nya, striktare policys, kommer vi ha en uppvärmning på ca 3,2°C vid slutet av århundradet

Trots denna nattsvarta fakta så är det viktigt att poängtera att det här inte betyder att det är kört, det betyder bara att det är bråttom, om än jävligt bråttom. Rapporten lägger väldigt pedagogiskt och tydligt fram exakt vad som kan göras och vad effekterna av de eventuella programmen skulle bli. Ja, det är bråttom, men om man tar tag i det ordentligt nu, så slipper vi katastrofen som uppvärmning över 1,5 grader innebär. För att inte tala om vad 2 grader skulle medföra. Därför är det frustrerande när den här nyheten inte lyfts. Vad som gör det ännu mer frustrerande är att underrapporteringen inte ens beror Ukrainakriget, då SVT lyckades klämma in artiklar om Elon Musks klagomål angående Twitters brist på en redigera-funktion och DN om att ingen av flickorna som gick ut nian från Kungliga svenska balettskolan kom in på deras gymnasielinje i år (av totalt åtta sökande). Inte de mest akuta nyheterna allmänheten måste känna till direkt.

Att inget land vill ta tag i klimatfrågan på riktigt är inte heller någon nyhet. Och det kan man väl förstå, då politiker har en jobbig avvägning att göra mellan att nöja de som dras till de gula västarna, lastbilsprotester och dylika folkrörelser, eller att nöja de som tycker att limma fast sig till startbanor på flygplatser är en rimlig aktivitet att ägna sig åt. Man kan inte göra båda nöjda samtidigt, att ens nöja någon av sidorna över huvud taget verkar vara en utmaning. Men som vägledning i frågan kan nämnas att Världsbanken uppskattar att vi år 2050 kommer ha ca 216 miljoner klimatflyktingar, så det talar för att klimataktivisterna har mest legitima anledningar till att vara upprörda. Man kanske helt enkelt får acceptera ilskna människor i gula västar och ta krafttag. Eller, som hittills har varit tillvägagångssättet, så ignorerar man det, låter sin lathet gå ut över klimatet och fortsätter förarga folk som limmar fast sig till startbanor.

Panorama är en politiskt och religiöst obunden studenttidning och de eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna

Tobias Carlbring, skribent

Kategorier: Krönikor