Kategori: Lyrik

Lördagslyrik

Denna lördag har Panorama äran att publicera två dikter av Vera Kjessler – en nyskriven och en med några år på nacken: ”Om människan vore en ö” och ”(O)behindrad rörelse”

LUX-lyrik

Har du sett alla textfragment som är utspridda på LUX? ”Allt går så fort”, ”men vänta nu” osv. Viktor Sundt har tagit inspiration av konstverket och skrivit dikter utifrån textraderna.