Civiliserade vildar

Västvärldens civilisation har länge framställt sig som den självklart överlägsna. Alice Uhlin ser till allas vår psykoanalytiker, Freud, för att peka på att redan han hade insikten om vår civilisations barbari.

Joker – ett romantiserat offerskap

Filmen ”Joker” har väckt många reaktioner, allt från hyllning av Joaquin Phoenix skådespeleri till dess porträttering av mental ohälsa. Nils Pernebo beskriver i detta utdrag från papperstidningen det mest problematiska med ”Joker” och vad riskerna är med att romantisera ett utanförskap.

Språk och Globalism

Globaliseringen och digitaliseringen möjliggör för fler kulturmöten, men i detta försvinner språken. Ossian Hamberg skriver i detta utdrag från papperstidningen om den förlust vi genomlider då världens människor alla talar ett lingua franca.

Det är existentiellt.

”När jag är utan min telefon känner jag mina konturer.” I detta utdrag från papperstidningen skriver Hanna Nyberg om att bli nedsjunken i ett hav av sociala medier och digitalisering, och varför vi egentligen bör ta oss ur det.

Jag, internaut

“Have you maybe noticed that… …our lives are no longer feeling like stories?” Viktor Sundt skriver i detta utdrag från papperstidningen om sitt liv i skärningspunkten mellan det verkliga livet och livet på internet.