Nya artiklar

Den politiska ordningen i ett evolutionsperspektiv

Samhällsvetenskapen bygger på (i bästa fall medvetna och explicita) stipulationer som forskarna själva svarar för. Är det möjligt att finna en fast(are) punkt? En utväg kunde vara att gå till människans biologi som den avspeglas i evolutionstänkande. Om man väljer...

Haiti förblir ett land i ruiner

Över ett år har gått sedan Haiti drabbades av jordbävningen och trots att det bistånd som världssamfundet utlovade var långt över det som efterfrågades så har återuppbyggandet uteblivit. Hur kan det komma sig och vad är det som behöver göras?

Amerikansk ilska och en presidents comeback

Den amerikanska politiska retoriken har på senare tid genomgått en radikal förändring, från starkt hatiska och polariserande tal till en känsla av återhållsamhet och besinning. Frågan är om Barack Obama kan utnyttja detta till sin fördel för att bli omvald.

Lucka 24: God jul önskar vi på Panorama

Alla ”vet” att Jesus föddes julen år 0 och att det är därför vi firar jul. En födelse är i sig inte en politisk handling, om inte modern föder sitt barn för sin politiska övertygelses skull. Så vitt jag vet...

Lucka 23: Slovenien folkomröstar om självständighet

Med anledning av titeln kan ni idag läsa en kraschkurs i Balkans 1900-talshistoria, innehållandes bland annat ockupation, kommunism, Tito och vilka faktorer som bidrog till att Slovenien blev det första landet från forna östblocket att gå med i EU och...

Lucka 22: Östblockets fortsatta förfall

De senaste luckorna har handlat mycket om diktatorer och deras regimer, deras uppgång och förfärliga brott. Dagens artikel kommer även den handla om en diktatur men med en annan vinkling: diktaturens fall snarare än diktatorn. Östblockets fall har vi alla...

Lucka 21: En fruktad man föds

Det är lätt att titta sig blind på Hitlers alla brott men han är tyvärr långt ifrån den enda tyrann vår värld har skådat. Denna artikel skall handla om den man som efter Mao har beordrat allra flest människor till...

Lucka 20: En tyrann blir fri

Adolf Hitler är en av vår tids största tyranner, en fruktad man som trodde på en raspolitik där de nordiska folken, arierna, var överlägsna alla andra. De svaga raserna ville han utrota för mänsklighetens utveckling, en åsikt som fortfarande lever...

Lucka 19: Världens bästa universitet grundas

Uppsala och Lunds universitet är Sveriges mest anrika och båda två har anor som sträcker sig ända till 1400-talet. Under en längre tid lades bägge universiteten ner då det genomfördes skolreformer, men medan Lund universitet anses ha grundats efter nedläggningen...

Lucka 18: Franz Ferdinands liv påbörjas

Som de allra flesta vet så innebar mordet på Franz Ferdinand i Sarajevo den 28 juni 1914 starten på det första världskriget. Denna artikel kommer inte att handla om det, utan den kommer handla om hur kronprinsen kom att få...

Fortsättning följer, men kan klimatet vänta?

Klimatmötet i Cancún lyckades undgå de allra mest pessimistiska prediktionerna och räddade kanske inte klimatet – de utlovade utsläppsminskningarna är långt ifrån tillräckliga och dessutom helt obindande än så länge – men åtminstone FN-processen, tillsvidare: Köpenhamnsackordet blir FN-beslut och Kyotoprotokollets...