Tagged: bistånd

Haiti förblir ett land i ruiner

Över ett år har gått sedan Haiti drabbades av jordbävningen och trots att det bistånd som världssamfundet utlovade var långt över det som efterfrågades så har återuppbyggandet uteblivit. Hur kan det komma sig och vad är det som behöver göras?