Taggat: EG

Lucka 15: Riksdagen går folkomröstningens väg

Lucka 15: Riksdagen går folkomröstningens väg

I Sverige har vi haft sex stycken nationella folkomröstningar. I denna artikel kommer jag kortfattat gå igenom deras innebörd och resultat. Enligt svensk är folkomröstningar bara rådgivande, vilket innebär att riksdagen kan rösta emot en folkomröstning eller på annat sätt...

Lucka 12: Slutförhandlat i Maastricht

Lucka 12: Slutförhandlat i Maastricht

Efter andra världskriget ville de ledande europeiska ledarna undvika ytterligare ett krig. Man ansåg att det bästa sättet för att göra detta var genom att bilda ett handelssamarbete för att på så vis göra länder beroende av varandra – man...