Taggat: egypten

Afrikas arv

Afrikas arv

Vi vet alla att Afrika är en fattig kontinent, vi vet att människor på många ställen går hungriga och att många länder är djupt skuldsatta. Vi vet också att det en gång i tiden fanns kolonier varifrån människor fraktades som...

Mobilmarknaden i Afrika

Mobilmarknaden i Afrika

Utan tvekan har mobiltelefonen revolutionerat vår vardag. Frågan är om den också kan förbättra levnadsvillkoren för de fattigaste i Afrika. För ett decennium sedan fanns noll mobilabonnemang i Afrika, i slutet av 2010 fanns 506 miljoner och fram till 2014...

Biståndets utmaningar i en digitaliserad verklighet

Biståndets utmaningar i en digitaliserad verklighet

Biståndsminister Gunilla Carlsson har under sina snart fem år på posten dragit mycket medial uppmärksamhet till biståndsfrågorna. Dels genom att kräva ett mer resultatinriktad biståndsarbete, dels genom att radikalt omorganisera Sida vilket i sin tur lett till missnöje på Sida....

Sociala mediers roll i Egyptendemonstrationerna

Sociala mediers roll i Egyptendemonstrationerna

Fruktade av auktoritära ledare. Allt mer hyllat som ett verktyg i demokratiseringsprocessen. Världen bevittnar just nu en protestvåg som sveper över Mellanöstern och Nordafrika. Folken kräver demokratiska såväl som ekonomiska reformer och högre krav på mänskliga rättigheter. I samband med...

Från diktatur till demokrati – är sociala medier lösningen?

Från diktatur till demokrati – är sociala medier lösningen?

Sveriges biståndsminister anser att högre bistånd till sociala medier är ett effektivt sätt att stödja demokratirörelser i vissa diktaturer. Därför vill hon öka biståndet till sociala medier och teknik som kan hindra regimer från att stänga ner internet. Det kan...

Den arabiska revolutionen

Den arabiska revolutionen

En storm av revolution, aldrig tidigare skådad, rasar nu i Maghreb i Nordafrika. Efter Tunisien och Algeriet är det nu Egypten och Jemen som drabbas av stormen. Nu räcker det! skriker folk. De har tröttnat på diktatoriska regimer som har...