Är Kina framtidens imperium?

Det är ibland med intresse, ibland med oro, som det talas om Kinas kraftiga expansion. Draken i öst investerar, köper upp och expanderar världen över. Många skulle definiera landet som en ekonomisk supermakt på uppgång. Ännu fler hävdar att vi står inför ett maktskifte från väst till fjärran öst. I spekulerande krönikor har begreppet ”imperium” börjat användas. Men medan Kina satsar allt på positiva siffror, hamnar viktiga frågor i skuggan, och om inte Kina bromsar tillväxtkurvan till förmån för miljön, invånarna och friheten, riskerar det kinesiska maskineriet att överbelastas.

Av: Blanche Jarn

Läs vidare

Lucka 21: En värld i kris men vi fortsätter strama åt

Bild: killerturnip

Det har gått 18 månader sedan jag publicerade min första artikel om eurokrisen. Då var det många som väntade på en ”Grexit” vilken dag som helst. Men Grekland har överlevt och senast den 27 november blev det klart med nya stora lån samt en skuldavskrivning på 30 miljarder euro. Nyheten hälsades med stor optimism i Grekland där man nu äntligen ser en möjlighet till andrum för att ta sig ur krisen. Efter alla turer fram och tillbaka har euroländerna visat sin fasta beslutsamhet att hålla unionen intakt. Men vad har egentligen förändrats?

Av: Jonathan Jelves

Läs vidare

Lucka 4: Den ekonomiska krisen – inte så mycket ekonomi som politik och demokrati?

Trots att det var fyra ekonomer som satt i stolarna på Café Athen handlade diskussionen mindre om ekonomi och mer om politiken och avdemokratiseringen av densamma. Ett dramatiskt utträde ur EU eller en grå framtid av sparpaket, reformer och politiska myrsteg – att krisen är en komplex historia var något som debattörerna kunde enas om.

Av: Gubb Marit Stigson

Läs vidare

Euron i kris

Den fortfarande idag pågående europeiska skuldkrisen inleddes i början av 2010. Marknadens bristande förtroende för de offentliga finanserna i Grekland, Portugal, Irland och Spanien har skakat eurosamarbetet. Eurons omedelbara öde har i stort sett lagts i Tysklands händer, Europas starkaste ekonomi och det enda land som kunnat axla ledarrollen när flertalet euroländer stått vid ruinens brant. ”The engine of Europe” har genomfört ”the bailout of Europe”. Men om euron ska överleva på längre sikt måste eurozonen integreras både politiskt och ekonomiskt. Läs vidare

Klimatförändringens påverkan på jordbruket i Afrika, söder om Sahara

Klimatförändringar har de senaste decennierna varit ett hett debatterat ämne. De flesta forskare är idag överens om att medeltemperaturen kommer att stiga och att medelnederbörden kommer att variera i större uträckningen till följd av bl.a. koldioxidutsläpp.  I vår uppsats utgick vi ifrån tidigare forskning och gjorde en sammanställning över hur Afrikas jordbruk påverkas av klimatförändringar. Utifrån dessa undersökningar belystes vilka möjligheter och anpassningsmetoder som bör vidtas för att minska de negativa effekterna av klimatförändringar i Afrika. Vi beskrev tre vanligt förekommande forskningsmodeller som används för att beräkna klimatförändringarnas ekonomiska påverkan på jordbruket, dessa är: Agronomiska modellen, Ricardianska modellen och Landzon modellen.

Läs vidare