Taggat: EU

LUPEF i Bryssel, en liten återberättelse

LUPEF i Bryssel, en liten återberättelse

I ett mörkt morgon-Lund möttes knappt tjugo LUPEF-fans den allra första dagen på resan. I takt med ljusets återtagande av dagen tog de sig till staden som beskrivits som EU:s hjärta, Bryssel i Belgien. En beskrivning av en stad som...

Lucka 15: Riksdagen går folkomröstningens väg

Lucka 15: Riksdagen går folkomröstningens väg

I Sverige har vi haft sex stycken nationella folkomröstningar. I denna artikel kommer jag kortfattat gå igenom deras innebörd och resultat. Enligt svensk är folkomröstningar bara rådgivande, vilket innebär att riksdagen kan rösta emot en folkomröstning eller på annat sätt...

Lucka 12: Slutförhandlat i Maastricht

Lucka 12: Slutförhandlat i Maastricht

Efter andra världskriget ville de ledande europeiska ledarna undvika ytterligare ett krig. Man ansåg att det bästa sättet för att göra detta var genom att bilda ett handelssamarbete för att på så vis göra länder beroende av varandra – man...

Ett skepp till Gaza kommer lastat medan Carl Bildt är i Lund

Ett skepp till Gaza kommer lastat medan Carl Bildt är i Lund

Redan utanför kunde man känna stundens allvar. För undertecknad som missade morgonens nyheter den 31 maj, kom beskedet att israeliska militären beskjutit en båt som försökt förmedla förnödenheter till Gaza som en stor överraskning. Till min hjälp hade jag dock...