Taggat: FN

Lucka 2: Haiti – 35 månader efter jordbävningen

Lucka 2: Haiti – 35 månader efter jordbävningen

I januari 2011 skrev jag en artikel om biståndsarbetet efter jordbävningen i Haiti. Ett år efter katastrofen hade stora summor pengar utlovats men endast en liten andel kommit fram. Återuppbyggnaden gick långsamt och över en miljon bodde i tältläger. Vad...

Förenklad världsbild ger enkla svar på svåra frågor

Förenklad världsbild ger enkla svar på svåra frågor

FN – Spruckna Drömmar lyder titeln på Fredrik Segerfeldts bok som presenterades under SamPols föreläsning på Café Athen 20 mars. Segerfeldt, numera skribent, har tidigare arbetat på Svenskt Näringsliv, Timbro samt deltagit i en parlamentarisk delegation skickad av riksdagen till...

Hur förkastliga är de förenade förorenarnas förhandlingar?

Hur förkastliga är de förenade förorenarnas förhandlingar?

Uppståndelsen kring årets upplaga av FN-klimatförhandlingarna är mindre än närmast föregående års, med viss rätta: inte många framsteg görs.  Eftersom det går så trögt medan klimathotet blir värre för var dag som går har till och med vissa klimatkämpar börjat...

VÄRLDENS LÄNDER vs. KLIMATET – gisslandramat i klimatförhandlingarna

VÄRLDENS LÄNDER vs. KLIMATET – gisslandramat i klimatförhandlingarna

Ny december, nya klimatförhandlingar. I år riktas blickarna mot Sydafrika och Durban dit förhandlingsdelegationer, journalister och aktivister flockas under en intensiv dryg vecka. Trots att situationen för världens klimat bara blir värre är förväntningarna på förhandlingarna minimala. Varför går det...

Varför tog det så lång tid innan Bildt hamnade under luppen?

Varför tog det så lång tid innan Bildt hamnade under luppen?

Den 1:a juli i år greps de två svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye efter att de med hjälp av gerillan ONLF tagit sig in i den etiopiska provinsen Ogadan. Syftet med resan var att dokumentera det påstådda mänskliga...

Hur rättfärdigar man krig?

Hur rättfärdigar man krig?

Att rättfärdiga krig är en klassisk och en mycket omdebatterad fråga. Min första tanke är att krig aldrig kommer att kunna föras för den goda sakens skull. Det är i princip likställt med att rättfärdiga ondska. Vid närmare eftertanke, finns...

Militärinvasion i Abyei skapar oro i delningen av Sudan

Militärinvasion i Abyei skapar oro i delningen av Sudan

Den 9 juli i år är det tänkt att Sydsudan skall bli ett självständigt land.  Vid valet i januari röstade nästan 99 % av Sydsudanerna för en självständighet från Sudan. De senaste dagarna har dock Sudanesiska armésoldaters intåg i den...

Kosovo, en stat enligt vissa

Kosovo, en stat enligt vissa

Den 17 februari 2008 delades världsopinionen. Då förklarade sig Kosovo självständigt, något som sedan internationella domstolen i Haag har erkänt vara i enlighet med internationell rätt. De främsta förespråkarna för självständighetsförklaringen var USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Några som däremot...

Fortsättning följer, men kan klimatet vänta?

Fortsättning följer, men kan klimatet vänta?

Klimatmötet i Cancún lyckades undgå de allra mest pessimistiska prediktionerna och räddade kanske inte klimatet – de utlovade utsläppsminskningarna är långt ifrån tillräckliga och dessutom helt obindande än så länge – men åtminstone FN-processen, tillsvidare: Köpenhamnsackordet blir FN-beslut och Kyotoprotokollets...

Lucka 11: UNICEF grundas

Lucka 11: UNICEF grundas

Den 24 oktober 1945, strax efter andra världskriget slut, trädde FN-stadgan i kraft och därmed bildades denna förening för fred. Många av föreningens utskott och deklarationer kom att bildas eller träda i kraft under andra hälften av 40-talet. Ett av...