Taggat: haiti

Lucka 2: Haiti – 35 månader efter jordbävningen

Lucka 2: Haiti – 35 månader efter jordbävningen

I januari 2011 skrev jag en artikel om biståndsarbetet efter jordbävningen i Haiti. Ett år efter katastrofen hade stora summor pengar utlovats men endast en liten andel kommit fram. Återuppbyggnaden gick långsamt och över en miljon bodde i tältläger. Vad...

Biståndets utmaningar i en digitaliserad verklighet

Biståndets utmaningar i en digitaliserad verklighet

Biståndsminister Gunilla Carlsson har under sina snart fem år på posten dragit mycket medial uppmärksamhet till biståndsfrågorna. Dels genom att kräva ett mer resultatinriktad biståndsarbete, dels genom att radikalt omorganisera Sida vilket i sin tur lett till missnöje på Sida....

Haiti förblir ett land i ruiner

Haiti förblir ett land i ruiner

Över ett år har gått sedan Haiti drabbades av jordbävningen och trots att det bistånd som världssamfundet utlovade var långt över det som efterfrågades så har återuppbyggandet uteblivit. Hur kan det komma sig och vad är det som behöver göras?