Är Kina framtidens imperium?

Det är ibland med intresse, ibland med oro, som det talas om Kinas kraftiga expansion. Draken i öst investerar, köper upp och expanderar världen över. Många skulle definiera landet som en ekonomisk supermakt på uppgång. Ännu fler hävdar att vi står inför ett maktskifte från väst till fjärran öst. I spekulerande krönikor har begreppet ”imperium” börjat användas. Men medan Kina satsar allt på positiva siffror, hamnar viktiga frågor i skuggan, och om inte Kina bromsar tillväxtkurvan till förmån för miljön, invånarna och friheten, riskerar det kinesiska maskineriet att överbelastas.

Av: Blanche Jarn

Läs vidare

Amerikansk imperialism?

Amerikansk imperialism är ett fenomen som kastas runt till höger och vänster oavsett om det gäller kulturimperialism eller militärhegemoni. Trots det syns inga spår av den amerikanska flaggan i f.d. kolonier och inget annat land firar den amerikanska presidenten som statsöverhuvud. Även fast amerikansk militär närvaro och utbrett kulturellt inflytande inte är någon hemlighet hamnar landets alltjämt blygsamma historia som kolonialmakt i skymundan.

Av: Alexander Dannerhäll

Läs vidare