Nationalekonomisk filosofi – hur extrema tänkare utvecklar studiet av nationalekonomi

Efter att under ett antal terminer ha plöjt igenom ett stort antal kurser i nationalekonomi vid Lunds Universitet undrar man om det inte finns ett alternativt sätt att fundera kring ämnet än den som propageras i olika läroböcker. Där det främst argumenteras för det keynesianska tänkandet, d.v.s. statliga reglering och inblandningen vid konjunkturens bottnar och toppar, blandat med den nyliberala tanken om att marknadsekonomins effektiva ”osynliga hand” låter goda, nödvändiga och kreativa företag blomstra och icke konkurrenskraftiga och omoderna företag låts gå i konkurs.

Av: Martin Pehrsson

Läs vidare